Skip links

Beam

BEAM

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Bizimle İletişime Geçin

Teklif Formu


  BEAM

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

  BEAM

  Bimser Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz. Varlıklar, üretiminin veya ticari hayatının devamını sağlamak için olmazsa olmaz olarak nitelendirebiliriz. Varlık tarafına verimliliği ve sürekliliği sağladığımızda hem maliyetlerimizde düşüş sağlarken, ürün ve hizmetlerimizde ki kalitenin artışını da sağlamaya yardımcı olması açısından BEAM çok önemli bir araçtır. Bilgi birikimi çok eski dönemlere dayansa da 1998 yılında kodlanmaya ve piyasa sürünen ürün yıllar içinde farklı sürümler ve teknolojileri kullanarak güncel BEAM ürünü ortaya çıkmıştır. NextNormal olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda BEAM ürün ile projelendirmesi yapmaktayız.

  Varlık Verimliliği için Hepsi Bir Arada Çözüm

  Kesintisiz hizmet/üretim ile kayıplarınızı en düşük seviyeye indirin.

  BEAM

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumsal Varlık yönetimi, sizi ve şirketinizi daha yüksek karlara, daha az kesinti sürelerine ve tasarrufa yönlendirebilir. Varlıklardan en yüksek getiriyi sağlayıp çalışma süresini artırmak üzere sürekli gelişim sağlayın.

  Varlık yaşam döngülerini takip edin.
  Tüm Varlıklarınızın ömrünü uzatın.
  Stok bulunan yedek parçalarınızı yönetin.
  Bakım maliyetlerini azaltın/Üretim verimini arttırın.
  Planlı / Plansız / Kestirimci / Verimlilik ve Sürekli İyileştirme kapsamında bakımlarınızı yönetin.
  Uçtan uca satın alma süreçlerinizi iş akış destekli olarak yönetin.
  Mobil varlık yönetimi ile esnek ve hızlı veri erişimi sağlayın.

  Dashboard ve gelişmiş raporlar ile veri analizini derinlemesine elde edin.

  • Beam kurumsal varlık ve bakım yönetimi ile şirketinize ait tüm demirbaş ve ekipmanları tek bir çatı altında yönetin, Bakım faaliyetlerinizi yönetin, maliyetlerinizi kontrol altına alın.
  • Ekipman ve çalışan personelleriniz performanslarını gözlemleyerek gerekli aksiyonları alın.
  • Ayrıca bu verileri görsel raporlara dönüştürün.
  • BEAM ile katma değersiz işlerden kurtulun, varlık ve bakım maliyetinizi düşürün ve zamanınızı etkin kullanarak verimliliği arttırın.
  • Kurumsal uygulamalarla entegre çalışmayı sağlayın.
  • Varlık duruşlarını kontrol altına alın.
  • Kritik altyapınızı izleyin ve optimize edin

  BEAM

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

  Kurumsal Varlık Yönetimi Nedir?

  Kurumsal Varlık Yönetimi, bir demirbaşın kurum envanterine girip hurdaya ayrılıncaya kadar olan tüm süreçlerini tek bir çatı altında yönetilebilmesidir. Ayrıca ekipman, binalar, tesisler, makineler ve tüm envanterin yaşam döngüleri boyunca kalitesini ve ekonomik ömrü optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı, operasyonel maliyetlerini azaltmayı amaçlar.

  Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, satın alma ve stok yönetimi ve personel güvenli çalışması için gerekli olan tehdit ve tedbirlerin belirlenmesi açısından önem arz eder.

  BEAM

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

  Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management – EAM ) Neden Önemlidir?

  BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı ile birlikte tüm tesis, makine/ekipman, demirbaşlar yerleşim ve maliyet merkezlerine göre hazırlanarak varlık ağacı yapısı ile istenilen tesis, makine/ekipman veya demirbaşa tek bir merkezden yönetilmesi kolaylığını sağlar.

  • Sorunları ortaya çıkmadan önce çözümlenmesi için gerekli bilgilerin sistem üzerinde kayıt altına alınarak tedbirlerin alınması sağlar.
  • Çalışma ortamlarının iyileştirme ve verimliliğine katkıda bulunarak varlık yaşam döngüsü süreçlerinin artırılmasını sağlar.
  • Satın alındığı zaman, bakım yapıldığı zaman, arıza sıklığı, kullanılan parçalar, verimlilik vb. gibi durumları izleyebilirsiniz.
  • Bakım yönetim sisteminizi değiştirerek reaktif bir bakım modelinden proaktif bir modele geçiş yapmanızı sağlar.

  BEAM

  Kurumsal Varlık Yönetimi

  Kurumların yüksek maliyetler sağlayarak edindiği veya kiraladığı varlıklarını takibinin sağlanması ve bakım süreçlerinin yönetilmesi için BEAM paket çözümünü müşterilerimize öneriyoruz.

  BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi’nin temel özellikleri nelerdir?

  • Envanterleri bütünleştirin.
  • Varlık süreçlerini yönetin.
  • İş Talepleri ve İş Emirleri Oluşturun.
  • Periyodik Bakımlarınızı Takip Edin.
  • İş Akışları ile süreçlerinizi istediğiniz onay mekanizmalarından kontrol ederek ilerlemesini sağlayın.
  • Satın Alma süreçlerinizi tek bir merkezden yönetin.
  • Analiz ve Raporlama yaparak karar destek mekanizmanı güçlendirin.
  • Mobilite ile hızlı bir şekilde veri girişi sağlayın.

  BEAM ile Daha Fazlası

  Varlık yönetiminde öncelikli odak kritik varlıkları merkezileştirmektir. İşletmeler genelinde yönetilmesi ve izlemesi gereken tüm lokasyonlardaki tesisler, kritik altyapı, makinalar, ekipmanlar, tezgahlar, endüstriyel OT/IT varlıkları dahil kısacası tanımlanan varlık türleri tanımlanabilir ve esnek yapıyla birbirlerine bağlanarak çalışabilir.
  • Demirbaş Yönetimi
  • Zimmet Takibi
  • Garanti Takibi
  • Barkod ve QR kod ile Varlık Tarihçesi
  • Varlık Taşıma
  • Varlık Sayım
  • Amortisman Hesaplama
  • Harita Desteği
  • Mobil Desteği
  • Varlık Analizi ve Raporlar
  • Grafiksel Varlık Ağacı
  Varlık Yönetimi sahip Endüstri 4.0 ile yönetilen işletmeler çevik, entegre ve yenilikçidir. Yeni neslin tüm gereksinimleri BEAM (Kurumsal Varlık Yönetimi) ile tek platformda bütünleşiyor; daha esnek, kârlı ve sürdürülebilir olmanıza yardımcı olmak için tüm çözümler birbirine entegre yönetebiliyorsunuz.

  Varlık/Demirbaşlarınızın işletmenizde nerelerde bulunduğu, farklı bir lokasyona taşınması, gerçekleştirilen işlemler, geçmişe ait maliyetler, garantileri, ne zaman satın alındığı, kullanım süreleri, yedek parça değişiklikleri gibi bilgileri tek bir çatı altında yönetebilirsiniz.

  Kişilerin üzerlerine zimmetlenen demirbaşların takibini ve denetimini sağlar. Zimmet teslim süreçlerini yönetebilir ve zimmet tutanağı oluşturabilirsiniz.

  Varlık/Demirbaşlarınızına ait garanti sürelerini takip edebilirsiniz.

  Envanterinizde bulunan demirbaşlar için bulundukları lokasyon ve kaç tanesi bulunuyor, hangileri hurdaya ayrılması gerekiyor gibi bilgileri raporlayabilirsiniz.

  Varlık/Demirbaşlarınızına ait barkod veya QR kod ile etiketlenmiş ekipmanlarınız ile alakalı varlık bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişerek ne kadar sıklıkla arıza yaptığı kimlerin bakım yaptığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Demirbaşlara ait koordinat (X ve Y) bilgilerinin girilmesi ile birlikte Google Maps üzerinden ekipmanların durumu takip edebilir, özelleştirilmiş sorgular hazırlanarak ekipman harita üzerinden takip edilebilir.

  İşletme yerleşim planı üzerinde ekipmanlarınızı işaretleyebilir ve bu harita üzerinde arıza bildirimi ve durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

  Varlıklarınızı ekleyebilir, sayımını yapabilir, zimmet süreçlerini yönetebilir, varlık transferlerini Android ve IOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden de yönetebilirsiniz.