Skip links

Ensemble

ENSEMBLE

Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced
Scorecard İBPM Platform

Bizimle İletişime Geçin

Teklif Formu


  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi
  zorlaşmaktadır. Süreçler arasında etkileşimler, süreç paydaşları, girdiler-çıktılar, dokümanlar ve kaynaklar işin için girdiğinde işler biraz karmaşık hal alabiliyor. Kurumun süreçlerini daha yalın, anlaşılabilir, yönetilebilir ve bütünsel olarak görmesi için güçlü bir Süreç modelleme aracına ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Süreçleri irdeleyebilmek ve yönetilmesini kolaylaştırmak için performans metriklerini, KPI ve KRI’ların süreç odaklı yönetmek istendiğinde bunu hatasız ve kolay bir şekilde yapmak için bir yazılım ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Tüm bu ihtiyaçlar gün yüzüne çıktığında Ensemble Süreç ve Performans Yönetim uygulaması ile müşterilerimize çözüm sağlamaktayız.

  Süreçlerin Dijital Orkestrası

  Dijital Dönüşüm’e doğru yerden, doğru yatırımla başlayın

  Süreç Yönetimi Sistemi
  Performans Yönetimi – Balanced Scorecard

  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

  Süreç Yönetim Sistemi Nedir?

  Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Ensemble ile, süreçlerin geliştirilerek hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için yapılması gereken modelleme, süreç performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan otomasyon uygulamasıdır.

  Norm kadro çalışmaları – Görev ve sorumlulukların tespiti

  • Revizyon – Kontrol – Onay – Dağıtım ile çalışanların katılımı
  • Süreçler arası etkileşim haritası – Uçtan uca süreç yönetimi
  • Maliyet, işgücü ve zaman tasarrufu
  • Esnek görsel tasarım
  • Süreç Performans takibi
  • Kaynak planlaması
  • İş sürekliliği
  • Süreçler ile Müşteri – Tedarikçi etkileşimi
  • Dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
  • ISO 9001 risk ve fırsat odaklı süreç yaklaşımı
  • Verimli kaynak yönetimi
  • Süreç olgunluk ve etki analizi
  • Risk ve Kontrol yönetimi

  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

  Performans Yönetimi – Balanced Scorecard Sistemi Nedir?

  Performans yönetimi ile kurumun finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim süreci, kurum paydaşlarının hedeflerine uygun şekilde ölçüldüğü ve objektif olarak değerlendirildiği bir çözüm olarak düşünülebilir.
  Ayrıca süreç içerisinde tüm organizasyonunun performansında iyileştirmeler hedeflenmektedir.
  “Kurumsal Karne (KK)” veya “Performans Karnesi” adlarıyla da bilinen “Balanced Scorecard (BSC)”, bir stratejik yönetim aracıdır. Finansal, Müşteri, Operasyon ve Öğrenme başlıklarından oluşan 4 perspektifi, şirketin stratejisine bütünsel ve tamamlayıcı bir yaklaşım sağlar. Amacı, şirket kaynaklarının ve hedeflerinin stratejiye göre planlanması ve düzenli olarak ölçümlenerek yürütülmesidir. Günümüzde birçok dev şirkette “Strateji belirleme ve stratejiyi uygulama” amacıyla kullanılmaktadır.
  Performans ve stratejik hedef yönetimi
  Kurum, lokasyon, departman, rol bazında performans takibi
  Rapor ve grafik gösterimi
  Kurumsal karnelemenin çıkarımı(BSC) – Farklı perspektiflerden kurum değerlendirmesi
  Hedef dışı göstergelere otomatik aksiyon takibi
  Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu
  Veri girişi uyarı sistemi
  Gösterge süreç ilişkisi
  Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz Ensemble çözümüdür. Bunun yanında;
  • Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz.
  • Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
  • Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
  • Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
  • Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
  • Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
  • Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
  • Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarının oluşturabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
  • Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
  • Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
  • Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
  • İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
  • Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz.
  • Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
  • Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.
  • Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
  • Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
  • Mevcutta var olan süreçlerinizi sisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
  • Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
  • Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz.
  • Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
  • Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz.
  • Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
  • Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.

  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

  Süreç Yönetimi Faydaları

  • Modellenen süreç yapısı ile çalışanlarınızın görsel algı gücünü arttırın, oryantasyon sürecinizi hızlandırın.
  • Süreçlerinizin uçtan uca modellemelerini gerçekleştirerek değişikliklerin tüm süreçlere etkisini izleyin.
  • Süreç, risk, fırsat haritalarınızı oluşturun ve hedeflerinize ulaşmayı engelleyici etkenlere karşı kontrol noktalarınızı belirleyin, önlemlerinizi alın.
  • Süreç ve aktivitelere ait dokümantasyonları ilişkilendirerek, tüm paydaşlarınızın erişimini hızlandırabilirsiniz.
  • Süreçlerinize bağlı girdi çıktı ilişkilerinizi tanımlayarak, aktivitelerinizin sonuçlarını takip edin. Kaynakların etkinliğini yönetin ve faaliyetlerinizdeki görev tanımlarını çıkartın.
  • Sorumluluk çizelgesi ile rollerin iş süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını belirleyin.
  • Revizyon-görüş-kontrol-onay ve dağıtım fonksiyonları ile süreç akışlarınızı yönetin.
  • Artan rekabet, değişen pazar koşulları ve mevzuatlara karşı sistem revizyonlarınızı gerçekleştirerek, esnek ve çevik adaptasyona sahip olun.
  • Pozisyon bazlı yaklaşım ve risk yönetimi ile süreçlerinizi kesintisiz bir şekilde yöneterek işlerinizin devamlılığını sağlayın.
  • Süreçlerinizin hedef/gerçekleşen takiplerini düzenli olarak ölçerek, sürekli iyileşmeyi sağlayın.
  • Süreç olgunluk ve iş etki değerlerini tanımlayın ve iyileştirilmesi gereken süreçlerinizi tespit edin.
  • Potansiyel ve mevcut süreç modellemelerinizi gerçekleştirin, süreçlerinizin durumunu ölçerek, eksikliklerinizi belirleyin, ilgili aksiyonlarınızı alın.

  ENSEMBLE

  Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İBPM Platform

  Kurumların yapılarının büyümesi ve karmaşıklaşan iş süreçlerini yönetilmesi ve takip edilmesi zorlaşmaktadır.

  Balanced Scorecard Faydaları

  • Şirket hedeflerinizi kurumun geneline yaygınlaştırın her bir çalışanın ortak hedefe koşmasını sağlayın.
  • Göstergelerin önem seviyelerine göre ağırlıklarını belirleyerek, önceliklerinizi şekillendirin.
  • Manuel veri girişlerinin yanı sıra güçlü entegrasyon alt yapısı sayesinde veri ölçümlemesini dönemsel olarak takip edin. Hedef altı kalan göstergeleriniz için otomatik uyarı mekanizmaları ve aksiyonlar oluşturun.
  • Kurumun performansını sadece finansal açıdan değil, birden fazla bakış açısıyla izleyin.
  • Kurumunuzun göstergelerini stratejik hedefler ile ilişkilendirerek yönetin.
  • Performans göstergelerinizi departman ve pozisyonlara kadar indirgeyerek, detaylı hedef takibi yapın.
  • Yetki kontrolü ile karnelerinize ve göstergelerinize erişimi kontrol altında tutun.
  • Kurumunuza bağlı değerlendirme metotları oluşturun ve başarı seviyelerinizi özelleştirin.
  • Faklı görsel raporlama ekranları ile anlık ve kümülatif performansınızı tek bir noktadan izleyin.
  • Farklı ölçüm yerleri belirleyerek, performans verilerini birden fazla noktada ölçün, etkinliğini karşılaştırın.
  • Faaliyetlerinizin performanslarını ölçerek, süreçlerinizdeki aksayan noktaları tespit edin, iyileştirici aksiyonlar alın.
  • Topladığınız verilerle ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirin, paydaş memnuniyetini arttırın.

  Ensemble ile;

  Ensemble ile Daha Fazlası

  Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz Ensemble çözümüdür. Bunun yanında;
  • Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz
  • Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
  • Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
  • Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
  • Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
  • Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz
  • Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
  • Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarının oluşturabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
  • Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
  • Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
  • Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
  • Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
  • İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
  • Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz
  • Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
  • Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz
  • Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
  • Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
  • Mevcutta var olan süreçlerinizi sisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
  • Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
  • Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz
  • Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
  • Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz
  • Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
  • Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.